Готові виробничо-пакувальні рішення

Ще 20 років тому технічний рівень фасувально-пакувального обладнання був дуже низьким. До того ж, воно сильно відрізнялося підвищеною громіздкістю, недостатньою продуктивністю і надійністю. На даний момент, частка фасованих товарів на ринку росте швидкими темпами. Збільшується необхідність в індивідуальній тарі, асептичних матеріалах і багатошарових плівках.

З появою нових технологій подібне обладнання з кожним роком стає більш досконалим, і відповідно, більш дешевим, через постійно зростаючу конкуренцію.